Registrácia pre internetových predajcov

Ako online kupujúci sa nemusíte registrovať.
Vaša registrácia zostáva pre Vás bezplatná, až kým sa nerozhodnete aktivovať minimálne jeden z našich produktov.

Prosím, skompletizujte tu svoje údaje. Políčka označené * sú na registráciu nevyhnutné. Po odoslaní formuláru dostanete e-mail s odkazom na aktiváciu Vášho prihlásenia.

Údaje firmy

Prosím, majte na pamäti

Aby ste sa mohli úspešne zaregistrovať, musíte ako firmy a adresu uviesť tie isté údaje, ktoré ste uviedli v žiadosti o vydanie daňového identifikačného čísla (DIČ). Prosím, prekontrolujte tu Vaše údaje.

Obchod s tovarom: Predaj fyzického tovaru (napr. oblečenie, elektronika, knihy) a ciest

Digitálny obsah: Predaj digitálneho tovaru (napr. e-knihy, hudobné súbory, lístky na podujatia) a služieb (napr. marketing, poradenstvo, zoznamovacie portály) okrem služieb z oblastí gaming, hry a dospelí

Hry & gaming: napr. ponuka online počítačových hier alebo online lotérií

Dospelí: napr. ponuka videí pre dospelých na stiahnutie

Verejno-právne: právnické osoby verejného práva (napr. nadácie, ústavy, združenia) a komunálne podniky

Verejno-prospešné služby: Združenie, ktoré sleduje účely s úľavou na dani v zmysle §§ 51 až 68 Nariadenia o odvodoch (Abgabenordnung - AO).
Kontaktné údaje
Táto kontaktná osoba sa zobrazí na mesačnom vyúčtovaní. Neskôr po registrácii ju môžete upraviť pod "Môj účet" - "Kmeňové údaje".
Predvoľbu krajiny zadajte, prosím, so znamienkom plus, napr. +421 pre Slovensko. Prvú 0 predvoľby mesta môžete vynechať.
Daň
Svoje identifikačné číslo pre DPH nájdete na oznámení daňového úradu. V prípade, že ešte žiadne IČ DPH nemáte, musíte oň požiadať príslušný daňový úrad. Toto číslo začína kódom príslušnej krajiny.

Majte, prosím, na pamäti: Bez uvedenia platného IČ DPH Vám vyfakturujeme zákonnú nemeckú DPHCaptcha